Náklady na výzkum a vývoj

11. srpen 2010

Náklady na výzkum a vývoj - upřesnění definice

V roce 2009 byl novelizován zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, na jehož definice výzkumu a vývoje odkazuje zákon o daních z příjmů při stanovení toho, jaké výdaje se kvalifikují pro odčitatelnou položku na výzkum a vývoj. Pro daňové potřeby je důležité, že novela nově definuje, co je výzkumem (základním a aplikovaným) a co vývojem (nově: experimentální vývoj).

Experimentální vývoj je dle nové definice získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností pro návrh nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. Dle předchozí definice vývoje postačovalo, že činnost vývoje směřovala novým nebo zlepšeným produktům.

Novela také zavádí nový pojem inovace. Inovacemi se rozumí zavedení nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb do praxe. Rozlišují se přitom inovace postupů a organizační inovace. Výdaje na činnosti spadající pod pojem inovace se tedy nekvalifikují pro odčitatelnou položku na výzkum a vývoj.

V návaznosti na nové znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (upravený název) novelizovalo MF ČR Pokyn č. D-288, který poskytuje návod k uplatňování odčitatelné položky na výzkum a vývoj (sdělení zveřejněné ve Finančním zpravodaji 4/2010 ze dne 3.5.2010). Kromě upravených definic výzkumu a vývoje obsahuje novela Pokynu č. D-288 také nová pomocná kritéria pro odlišení výzkumu a vývoje od ostatních (příbuzných) činností. Poplatník přitom nemusí splnit všechna pomocná kritéria.

Poplatníci, kteří za rok 2010 hodlají uplatňovat odčitatelnou položku na výzkum a vývoj, by proto měli prověřit, zda jejich činnost nová kritéria pro výzkum a vývoj splňuje.

Daniel Kunc

Komentáře jsou uzavřeny

---

TOPlist