Profil

---
Fotografie Ing. Daniela Kunce

Daniel Kunc - daňový poradce

Vzdělání:

 • Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, 1992 – 1997
 • Kvalifikační zkouška pro výkon činnosti daňového poradenství, 2000
 • Mezinárodně uznávané účetní standardy, postgraduální studium při VŠE, 2000 – 2001
 • Aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění, International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), 2007
 • Právní vzdělávání pro poradenství, Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, 2007 – 2008

Praxe:

 • HZ Praha, spol. s r.o. – asistent auditora, 1997 – 2002, provádění auditů účetních závěrek společností z různých odvětví ekonomiky – zejm. průmyslové podniky, hotelové společnosti, finanční instituce, neziskové organizace, cestovní kanceláře.
 • IB Grant Thornton Consulting s.r.o. – daňový poradce, 2002 – 2005, poskytování daňového poradenství zejména pobočkám rakouských a německých firem, nejčastěji průmyslovým a obchodním podnikům, nemovitostním společnostem, reprezentačním kancelářím a organizačním složkám, provádění daňových Due Dilligence.
 • Deloitte Advisory s.r.o. – daňový poradce, 2005 – 2009, poskytování daňového poradenství, specializace na daň z příjmu právnických osob. Poradenství poskytováno zejména podnikům automobilového průmyslu a obchodním společnostem. Mezinárodní zdanění.

Publikační činnost:

 • Daňové účetnictví v USA, Kunc, D., Účetnictví 1/2002, Praha, Nakladatelství Bilance, spol. s.r.o.
 • Pohledávky, Řehák, J. a kol., Český Těšín, PORADCE s.r.o., 2002.
 • Lexikon daňových úspor, Řehák, J. a kol., Praha, Verlag Dashöfer, 2002.
 • Daňová optimalizace pro právnické osoby, Pilařová, I. a kol., Praha, Verlag Dashöfer, 2002.
 • Taxation of Limited Partnerships in the Czech Republic, Ploem, J., Kunc, D., Cernohouz, J., European Taxation, Volume 47 - Number 6 - 2007, Amsterdam, IBFD.
 • Zdaňování komanditních společností, Kunc, D., Černohouz, J., Právní rádce, 12/2006, Economia.
 • Daňová uznatelnost nákladů zaměstnavatele, Kunc, D., Černohouz J., Plus, Únor 2007, ČNOPK.
 • Sankce v daňovém řízení, Kunc, D., Černohouz, J., Právní rádce, 9/2007, Economia.
 • Insolvenční řízení nebo likvidace? Daňové aspekty, Osecká, J., Kunc, D., Plus, Prosinec 2007, ČNOPK.
 • Zástavní právo v daňovém řízení, Kunc, D., Právní rádce, 5/2009, Economia.

Jazyky:

Čeština, Angličtina, Němčina

Osvědčení

Interpretace a aplikace daňových smluv - potvrzení účasti [224KB]
Etický kodex [636KB]
Osvědčení o registraci v Evropském seznamu daňových poradců [757KB]
Osvědčení daňového poradce [233KB]
Osvědčení Mezinárodně uznávané účetní standardy [141KB]
Osvědčení Právní vzdělávání [225KB]

TOPlist