Služby

---
Razítko daňového poradce

Poskytuji služby daňového poradenství v oblasti přímých i nepřímých daní, samozřejmostí je ohled na mezinárodní aspekty.

V rámci daňových služeb zajišťuji:

  • běžné daňové poradenství ke konkrétním dotazům klienta, a to telefonicky, e-mailem nebo zpracováním písemného stanoviska,
  • posouzení specifických transakcí - například při uzavírání obchodních smluv, nákupu nebo prodeji nemovitostí nebo podniků, při financování společností atd.,
  • daňové plánování – strukturování činnosti z hlediska právní formy, místa a času, analýza možností daňové optimalizace,
  • daňové due diligence – prověrka daňových rizik subjektu, který je předmětem zájmu,
  • sestavení nebo kontrola přiznání k dani z příjmů právnických nebo fyzických osob, případně dalším daním (DPH, daň silniční, daň z nemovitostí),
  • zastupování klienta při jednání s finančním úřadem, zejména při daňové kontrole, vytýkacím řízení, při přípravě odvolání a jiných opravných prostředků proti rozhodnutím finančních úřadů,
  • daňový reporting - příprava výkazů daňových kalkulací pro účetní potřeby k zajištění dokumentace a průkaznosti účtování o daních, vykazování dle účetních standardů IFRS (IAS 12) a US GAAP (FASB 109, FIN48), software TaxStream, TTI, Excel,
  • odložená daň - výpočty nebo kontrola odložené daňové povinnosti,
  • semináře k daňové problematice,
  • likvidace společností.

TOPlist