Novela zákona o DPH bude pravděpodobně účinná až od 1.4.2011

12. prosinec 2010

Zvolte výhodnější místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy a zábavy

Směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES, pokud jde o místo poskytnutí služby s účinností od 1.1.2011 mění pravidla pro určení místa plnění služeb v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy a podobných služeb. Tato změna je promítnuta do nového ustanovení §10b navrženého v novele zákona o dani z přidané hodnoty, která je právě projednávána v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Podle současného stavu projednávání se zdá pravděpodobné, že novela zákona o DPH bude účinná místo od dříve plánovaného data 1.1.2011 až od 1.4.2011. V tomto směru byl podán i příslušný pozměňovací návrh přechodného ustanovení.  

Do 31.12.2010 platí, že místo plnění těchto služeb je vždy tam, kde se tato akce skutečně koná bez rozdílu, zda je služba poskytována osobám povinným nebo nepovinným k dani. Od 1.1.2011 však bude dle platného znění směrnice Rady 2006/112/ES (dále jen „směrnice“) místo plnění určeno tam, kde se akce skutečně koná, pouze v následujících případech:

1)   V případě služby spočívající v zajištění vstupu na kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, vzdělávací, zábavní nebo podobné akce, jako jsou veletrhy a výstavy, nebo v případě vedlejší služby související s tímto vstupem.

2)   V případě služby nebo vedlejší služby vztahující se ke kulturním, uměleckým, sportovním, vědeckým, vzdělávacím, zábavním nebo podobným akcím, jako jsou veletrhy a výstavy, včetně poskytnutí služby organizátorem této akce, osobě nepovinné k dani.

Ke změnám v určení místa plnění tedy dojde u těch služeb, které jsou poskytovány osobám povinným k dani a nejedná se přitom o služby spočívající v zajištění vstupu a o vedlejší služby související se vstupem.

Př. 1: Osoba povinná k dani poskytuje službu spočívající ve vědeckém zkoumání realizovaném v ústavu umístěném na území ČR pro osobu povinnou k dani se sídlem v Německu. Do 31.12.2010 je místo plnění služby v ČR. Podle směrnice však od 1.1.2011 bude místo plnění v Německu dle základního kritéria pro určování místa plnění podle sídla příjemce služby, osoby povinné k dani.

Př. 2: Osoba povinná k dani se sídlem v ČR poskytuje službu související s výstavou, která se koná ve Vietnamu pro osobu povinnou k dani se sídlem v ČR. Do 31.12.2010 bylo místo plnění služby ve Vietnamu. Podle směrnice však od 1.1.2011 bude místo plnění v ČR, opět dle základního kritéria.

Protože Česká republika nestihne včas transponovat změnu směrnice spočívající v určení místa plnění služeb v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy a podobných služeb do českého zákona o dani z přidané hodnoty, mohou si daňové subjekty vybrat, podle jakého předpisu, tzn. podle českého zákona o DPH či podle směrnice, budou v přechodném období do nabytí účinnosti novely zákona o DPH postupovat a podle jakého pravidla budou určovat místo plnění uvedených služeb.  

Nebudou-li poskytovatel a příjemce plnění postupovat dle stejného předpisu, může dojít ke dvojímu zdanění nebo naopak k nezdanění transakce. To je případ situace popsané v příkladu č. 1. Pokud Německo včas transponovalo změnu směrnice do svého zákona o DPH, bude příjemce služby povinen zdanit službu u sebe. Kdyby službu podle nezměněného ustanovení českého zákona o DPH zdanil i český poskytovatel služby, došlo by ke dvojímu zdanění. Český poskytovatel služby by proto již v přechodném období měl postupovat podle směrnice.

Trochu jiná situace je u příkladu č. 2. Zde může poskytovatel služby prodloužit nezdaňování služby v ČR i pro přechodné období do změny zákona o DPH tím, že bude i nadále postupovat dle nezměněného ustanovení zákona a tak jako dosud určí místo plnění ve Vietnamu. To může být samozřejmě zajímavé v případě, že příjemce služby nemá plný nárok na odpočet daně.

Daniel Kunc

Komentáře jsou uzavřeny

---

TOPlist